ข่าวประชาสัมพันธ์


9 กย.2564 สโมสรโรตารีท่าม่วง จัดกิจกรรมแจกข้าวกล่องผู้มาฉีดวัคซีนที่ สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี (View:111)

วันที่โพส 14/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แจกข้าวกล่องผู้มาฉีดวัคซีนที่สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี