ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีทุ่งคาร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการแก่ผู้เข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวีคซีนกะรน(โรงแรมออร์คิด) (View:91)

วันที่โพส 14/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สมาชิกสโมสรโรตารีทุ่งคาร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการผู้เข้ารับวัคซีน ศูนย์ฉีดวีคซีนกะรน(โรงแรมออร์คิด) เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีดวัคซีนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับวัคซีน