ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมงานส่งเสริมเยาวชนผู้นำโรตารี ให้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ . (View:86)

วันที่โพส 13/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา พร้อมกับ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี 2564-2565 จำนวน 3 สโมสร คือ 1.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา ( อำเภเมือง สุพรรณบุรี) 2.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 (อำเภอดอนเจดีย์) 3.สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ( อำเภอสามชุก) ขอขอบคุณ รทร.ศศิวรรณ คุ้มฉายา ประธานที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ : ผู้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเป้าหมาย "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"