ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมฌาปนกิจศพ (View:1683)

วันที่โพส 02/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย. รุ่งฉัตรง้วนจินดา ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ พร้อมสมาชิกร่วมงานฌาปนกิจศพบุตรสาวของ รทร.กุลชญา ปิ่นทอง ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564