ข่าวประชาสัมพันธ์


นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร และ อน.ปณิธิ ไพศาลสถาน ติดตั้งและแนะนำการใช้ระบบประชุมออนไลน์แก่ท่าน อน. ณรงค์ รัตนเลิศ (View:2527)

วันที่โพส 26/08/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร และ อน.ปณิธิ ไพศาลสถาน ติดตั้งและแนะนำการใช้ระบบประชุมออนไลน์แก่ท่าน อน. ณรงค์ รัตนเลิศ เตรียมรับชมสนเทศผ่านระบบ zoom จากท่าน อน.ณรงค์ รัตนเลิศ ในการประชุมสโมสรโรตารีสงขลา ได้เช่นเดิมครับ ❤️❤️❤️❤️
#RotarySongkhla