ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดตั้งกล่องร่วมทุนเข้ากองทุนโปลิโอ (View:2157)

วันที่โพส 27/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


                          ในวันที่16 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00น. สโมสรโรตารีหัวหินนำโดยนายกอารีย์ มิตรอุปถัมภ์ นายกสโมสรโรตารีหัวหิน รทร.กมลทิพย์ แสงศรี เพททิต ประธานคณะกรรมการฝ่ายมูลนิธิโรตารี และสมาชิกของสโมสรโรตารีหัวหิน ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกล่องเพื่อกองทุนโปลิโอ โดยได้จัดตั้งกล่อง 3 สถานที่ 1.ห้างแมคโคร 2.ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ และ3.ห้างหัวหินชอปปิ้งมอลล์ ของ อน.วรรณา โชคสุชาติ สมาชิกสโมสรโรตารีหัวหิน.