ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการโรตารีร่วมต้าน COVID-19 (View:139)

วันที่โพส 22/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีราชบุรีจัดทำโครงการโรตารีร่วมต้าน  COVID-19  ร่วมกับ คุณวิบูลย์  มุนินทร์สาคร  บริษัท เอ็มเอ็นอาร์  อินชัวร์รันส์  โบรกเกอร์ จำกัด  มอบน้ำดื่ม  อาหาร  ขนม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลราชบุรี  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ณ  โรงพยาบาลราชบุรี