ข่าวประชาสัมพันธ์


เตรียมงานการสถาปนา (View:265)

วันที่โพส 22/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ จัดเตรียมสถานที่พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-2565  โดยนายศุภกฤต  แสงภู่วงค์  ประธานคณะกรรมการร่วมโรทาแรคท์เทอร์ ร่วมจัดเตรียมด้วย ณ.สำนักงานลัดดารัตน์ หมู่บ้านน้ำเพชร ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี