ข่าวประชาสัมพันธ์


.... " โรตารีสนามจันทร์พาคนไทยฝ่าวิกฤต โควิด19. (View:116)

วันที่โพส 22/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


... " ROTARIAN AT WORK "
.... 1. สมาชิกประชุมกัน (ผ่าน ZOOM) 2. เสนอโครงการ 3. ลงมือทำ........
.... โรตารี คือองค์กรของอาสาสมัครหลากหลายอาชีพรวมตัวกัน เพื่อคิด
และทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
.... " โรตารีสนามจันทร์พาคนไทยฝ่าวิกฤต โควิด19.
.... มอบฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย จำนวน 33,300 เม็ด ท่านละ 100 เม็ด .... ซึ่งมีผู้ยื่นความต้องการมากว่า 300 ท่าน
.... และได้ดำเนินการจัดส่งให้ถึงบ้าน ทันที่