ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.คอหงส์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อจัดทำโครงการธนาคารกุ้งก้ามกราม (View:148)

วันที่โพส 21/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 

วันที่  18 กรกฎาคม 2564 นย.เพ็ญศิริ  โชโต พร้อมด้วยสมาชิกส่วนหนึ่งของสร.คอหงส์ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อจัดทำธนาคารกุ้งก้ามกราม  ที่บ้านโคกเมือง  ต.บางเหรียง อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา ในการไปสำรวจชุมชนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณชำนาญ  มานิล   นายกสมาคมอนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่ง  จ.สงขลา และคุณอุดม  ฮุ่นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้าน  คุณชานินทร์ แก้วรัตน์ ผู้นำชุมชนโคกเมืองได้นำสมาชิกที่ทำอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของหมู่บ้านจำนวนหนึ่ง มารับฟังแผนการจัดทำโครงการธนาคารกุ้งก้ามกราม ของสร.คอหงส์ ผลปรากฎว่าชุมชนมีความพึงพอใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการเป็นอย่างดี