ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารปี 2564-2565 (View:2481)

วันที่โพส 04/07/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมจันท์ผา บ้านนายกก่อตั้งเบ็ญจพรรณ อุกฎษณ์ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ จัดพิธีถอดเหรียญนายกเพิ่งผ่านพ้นณิทรัศชนก จงรักษ์ และคล้องเหรียญนายกใหม่ สุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้นพัชรา พูลโภคผล และผู้ช่วยผูว่าการภาคสเจตส์ เอื้อศรีทองกุลเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ว่าการภาค พร้อมมอบประกาศ “Avenues of Service” ระดับ District Recognition การบริการตามแนวทางของโรตารี ระดับภาค ปี 2563-2564 ดังนี้
1. บริการสโมสร: อน.จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์
2. บริการอาชีพ: อน.แอนนา วสุนธรา
3. บริการชุมชน: อน.ณัฐริกา นุรักษ์
4. บริการต่างประเทศ: อน.ฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์
5. บริการเยาวชน: รทร.มัชชาวีร์ มีบุญมาก