ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดย นย.วีร์สุดา สังขกุล และ มวลมิตรโรแทเรี่ยน ร่วม กับ ประธานวัฒนธรรม จังหวัด สงขลา บริจาค น้ำดื่ม ร่วมในโครงการ ฉีดวัดชีนโควิด - 19 (View:247)

วันที่โพส 07/06/2021

รายละเอียด / กิจกรรม ::

ที่ ห้างเซ็นทรัลเฟลติวัล หาดใหญ่  ที่ ห้างเซ็นทรัลเฟลติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มวันแรก วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564