ข่าวประชาสัมพันธ์


โรทาแรคท์จัดอบรมทำเจลล้างมือพิชิตโควิด (View:3545)

วันที่โพส 19/04/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 3​ เมษายน​ 2564​ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี​ ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ จัดอบรมประชาชนทำเจลล้างมือพิชิตโควิด​ จัด 2 รอบๆละ 10 คน ตั้งแต่ 9:00-12:00 น.โดยมี อ.จริญญา หนูนะรัตน์ เป็นวิทยากร คณะโรทาแรคเตอร์เป็นผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ รตร.ภูษิต สุริยะ รตร.พรชิตา โตอติเทพ รตร.อารียา แตงหวาน รตร.สาธิมา สำราญมาก รตร.อัจจิมา รุ่งสว่าง ณ.วิทยาลับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี # D3330RI # Opens Oportunities # Rotaractclub