ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกกรม


หัวข้อ ::

นายกอภิวรรณ คงมาลัยเปิดประชุมโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (View:339)

วันที่โพส 24/03/2021

รายละเอียด / กิจกรรม ::

นายกอภิวรรณ คงมาลัยเปิดประชุมโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีเจลล้างมือ และสั่งอาหารแบบชุดแยกทานให้สมาชิกเพื่อสรุปโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ร้านอาหารไผ่ขวาง จังหวัดสุพรรณบุรี