ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมประชุมทีมงานภาค (View:4404)

วันที่โพส 21/03/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายศุภกฤต แสงภู่วงษ์ นยก.สโมสรโรทาแรคท์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมการประชุมทีมงานภาค ภาค3330 โรตารีสากล ในนาม ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค ปีบริหาร 2564-2565 ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผวล.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และคณะกรรมการจัดอบรมภาค ดำเนินการ