ข่าวประชาสัมพันธ์


lสร.คอหงส์ทำพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่และอวยพรวันเกิดสมาชิก (View:2421)

วันที่โพส 19/03/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 18 มีนาคม 2564 สร.คอหงส์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมี ผชภ.3330 พื้นที่ 4 อน.ฐาณิชญาณ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้จัดทำพิธีให้แก่สมาชิกใหม่ พร้อมติดเข็มโรตารีสากล และนย.ปทิตตา แก้วทอง ติดเข็มธีม "โรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาส"ให้ด้วย ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ อน.ทิพปภา  พิบูลย์ มอบคู่มือสมาชิกใหม่ นยล.เพ็ญศิริ โชโต ผู้แนะนำสมาชิกใหม่ 3 ท่าน รทร.เพ็ญ มานะการ รทร.ชัยนรินทร์ โชโต รทร.กันทิมา พร้อมเที่ยงตรง ส่วนสมาชิกท่านอื่นๆก็ร่วมแสดงความยินดี มอบดอกไม้พร้อมแสดงความยินดี  พร้อมกันนี้ก็ได้จัดอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่สมาชิกที่เกิดในเดือน มีนาคมด้วยคือ รทร. กันทิมา  พร้อมเที่ยงตรง