ข่าวประชาสัมพันธ์


สัปดาห์วันโรทาแรคท์โลก (View:2731)

วันที่โพส 12/03/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


**วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 สัปดาห์โรทาแรคท์โลก** สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดกิจกรรมทาสีตีเส้นจราจร, ทาสีขอบฟุตบาท และทำความสะอาด เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความสามัคคีมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม อีกทั้งประชาสัมพันธ์สโมสรโรทาแรคท์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในการนี้สร.หัวหิน สโมสรอุปถัมภ์ นำโดย ผชภ.สุพจน์ แท่นประเสริฐกุล และสมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับน้องๆโรทาแรคเทอร์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล