ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.ดอนตูม เยื่ยมประธานรุ่น 111 (View:3366)

วันที่โพส 19/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 17 สิงหาคม 2558  นย.ทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย พร้อมด้วยเพื่อนนายกร่วมรุ่น 111 ไปเยี่ยน นย.วิเชียร  จึงสำราญพงศ์ (นายกสโมสรโรตารีนครปฐม)  พร้อมด้วย อผช.ธนชานันท์  พัฒนาดี