ข่าวประชาสัมพันธ์


อนุมัติเงินช่วยผู้ประสบภัยแบบเร่งด่วนเพื่อจัดทำถุงยังชีพ (View:3031)

วันที่โพส 16/01/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ตามที่สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ ได้มีหนังสือ​ขอ​ความอนุเคราะห์​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัยพิบัติ​ธรรมชาติ​ในพื้นที่​จังหวัด​ปัตตานี​ ถึงประธาน​คณะกรรมการ​กองทุน​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​พิบัติ​ธรรมชาติ​ ภาค​ 3330​ นั้น คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติของภาค 3330 โรตารีสากล อนุมัติเงินช่วยผู้ประสบภัยแบบเร่งด่วนเพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน)​ ทางสโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ได้​มอบ​ชุด​ถุงยังชีพ​ให้แก่พี่น้อง​ประชาชน​ในพื้นที่​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​สถานการณ์​อุทกภัย​เป็น​ที่​เรียบร้อย​แล้ว​ ขอ​ขอบคุณ​มูลนิธิ​ภาคโรตารีไทย​ ที่​ได้ให้ความอนุเคราะห์​เงินช่วยเหลือ​ด้วยดีเสมอมา​ ด้วย​ไมตรีจิต​แห่ง​โรตารี​ โรตารี​ เปิด​โอกาส​ สร้าง​แนว​ทาง