ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมมูลนิธิโรตารี (View:3426)

วันที่โพส 15/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร ผู้ช่วยผุ้ว่าการภาคและสมาชิกสโมสรเข้าร่วมอบรมที่จังหวัดประจวบคิรีขันต์ในวันที่8สิงหาคม2558