ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (View:4118)

วันที่โพส 24/11/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ได้รับเงินอนุมัติ DDF 3,000USD = 93,000 บาท โดยจัดทำ

1.1 โครงการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ Infusion pump การให้สารน้ำเลือดทางเส้นเลือดให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท มอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

1.2 จัดหาแทงค์น้ำ ปริมาตร 6,000 ลิตรถูกต้องแข็งแรงถูกสุขอนามัยเพื่อรองรับน้ำสะอาดน้ำแร่ซึ่งห่างจากจุดตั้งแทงก์ 8 กิโลเมตร ให้ประชาชนและหน่วยงานไกล้เคียงได้ใช้ประมาณ 700 คน ใช้เงิน DDFที่เหลือและสมทบอีกรวม 85,000 บาทขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างติดตั้งจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563