ข่าวประชาสัมพันธ์


#ภาค3330เลขเฮงประจำปีโรตารี2563ถึง2564ของสโมสรโรตารีเทพารักษ์และจะปังๆยิ่งๆขึ้นในทุกๆปี (View:3039)

วันที่โพส 21/11/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นย.อาภรณ์ หนูห้อง นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2563-2564 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในสโมสรฯ  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ บริจาค EREY เข้ากองทุนประจำปีโรตารีทุกคน 100% และเป็นการฉลองภาค 3330 ของ สร.เทพรักษ์ ให้กับผภว.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2563-2564 ได้ยอดรวม $3330เหรียญ ซึ่งทุกยอดบริจาคเข้ากองทุนจะย้อนกลับมาให้สโมสรฯ จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในอีก3ปีข้างหน้า หากทำโครงการ Global Grant จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มจาก RI (Rotary International) อีก 1 เท่า(100%)ของยอดสะสมที่จะทำโครงการ ขอให้ผลบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมใจทำในครั้งนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงปกปักษ์คุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง พ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ มีแต่คนรักใคร่ กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นตลอดไป ดังมีรายนามต่อไปนี้

หมายเหตุ : ในฐานะสมาชิกทุกคนที่เป็นโรแทเรียน การบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิประจำทุกปีที่เรียกว่า EREY (Every Rotarian Every Year) ขั้นต่ำที่ทางโรตารีสากลกำหนด คือ $25 เงินทุกๆยอดจะนำมารวมกันเป็นก้อนใหญ่เพื่อนำไปทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น ส่วนสมาชิกท่านใดมีกำลังมากพอก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละท่าน ถือว่าทุกท่านได้ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ที่เสียสละอย่างสมบูรณ์เท่าๆกันทุกคน โดยไม่แสวงหากำไร ดังสโลแกนของประธานโรตารีสากล Holger Knaack ปี 2563-2564 

#RotaryOpensOpportunities
#โรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาส