ข่าวประชาสัมพันธ์


มิตรภาพโรตารี (View:5114)

วันที่โพส 17/11/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


     วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 เวลา 16.00 น. นย.ดลใจ  จองพานิช สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ และ นยก.บูรพล  ภมรพล สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี และคณะ ได้ไปเยี่ยม น.ส.กมลวรรณ  กุศลกสีกิจ นศ.และสมาชิกโรทาแรคท์ มทร.ฯ ผู้ได้รับบาดเจ๊บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

    ขอขอบคุณท่าน ผอ.รพ.ศุภฤทธิ์  เฮงคราวิทย์ ที่มอบท่านรองผอ. รพ.และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างยิ่ง ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี