ข่าวประชาสัมพันธ์


สร.ดอนตูม เข้าร่วมอบรมการสัมนามูลนิธิโรตารีภาค 3330 การสัมนาผู้อบรมสโมสรภาค 3330 (View:4113)

วันที่โพส 14/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  สร.ดอนตูม เข้าร่วมอบรมการสัมนามูลนิธิโรตารีภำค 3330 กำรสัมนาผู้อบรมสโมสรภาค 3330 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558   โดยส่ง นย.ทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย และ รทร.วาสนา  วงษ์ทองแท้ คณะกรรมการฝ่ายมูลนิธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้