ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโปลิโอพลัส (View:2465)

วันที่โพส 14/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


20/8/63 ผชภ.วนิดา ศักดิ์ศรีสุวรรณ นายกกัญญา จิ๋วใย พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน สโมสรโรตารีบ้านแพ้วและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เข้าร่วมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63'ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และได้ร่วมทำกิจกรรมรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโปลิโอพลัส