ข่าวประชาสัมพันธ์


#การบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีดีอย่างไร? #แล้วเราได้อะไร? (View:3480)

วันที่โพส 08/09/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


#พวกเราเป็นโรแทเรียน 
#การบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารีดีอย่างไร?
#แล้วเราได้อะไร?
#ความแตกต่างของกองทุนมูลนิธิโรตารีกับองค์กรอื่นๆ
 ที่มาและที่ไปของการบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิโรตารี