ข่าวประชาสัมพันธ์


สำรวจความต้องการของโรงพยาบาล (View:3056)

วันที่โพส 22/08/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


รทร.วิชาญ จันทร์เพ็ญ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี  และคณะกรรมการของสโมสรฯ สำรวจความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เพื่อนำเสนอสโมสรจัดทุนให้การสนับสนุน ในปีบริหาร 2563 - 2564