ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาระบบการกู้ชีพขั้นสูง (View:2801)

วันที่โพส 06/08/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกระบี่

สโมสรโรตารีกระบี่/อ่าวลึกและเหลืองกระบี่ นำโดย อดีตผู้ว่าการภาคโรตารีสากล นพ.พีระฟาร์มไพบูลย์ /ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พัชรา พูลโภคผล (ประธานโครงการ) /นย.ธณิตาชม บุญรุ่งสกุลแก้วและนายกณิทรัศชนก จงรักษ์ นำสมาชิกเข้าร่วมการอบรมความรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้โครงการ'พัฒนาระบบการกู้ชีพขั้นสูง โรงพยาบาลกระบี่"ให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้สามารถกู้ชีพเบื้องต้นหากพบเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และดูแลประชาชนในชุมชน ให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคโครงการระดับโลกนี้สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสโมสรคู่มิตร กิฟู คาโนะ ประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิโรตารีสากล งบประมาณโครงการทั้งสิ้นรวม 1,116,000 บาท

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน พร้อมคณะในการจัดการอบรมเป็นอย่างดีและขอขอบคุณ อสม.ทุกท่านและผู้เข้ารับการอบรม ที่เสียสละทุ่มเทเพื่อประชาชนในชุมชนค่ะ