ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ (View:2821)

วันที่โพส 20/07/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา14.00น. อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ และ ผชภ.พัชรา พูลโภคผล ส่งมอบ Syringe Pumps 3 เครื่องให้โรงพยาบาลกระบี่ ภายใต้ โครงการ Global Grant "ดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ" งบประมาณรวม 1,749,000 บาท (USD. 53,000) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ มูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารี อิลซาน จายูโร ภาค 3690 ประเทศเกาหลี สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรอ่าวลึก และสโมสรเหลืองกระบี่
นอกจากการมอบตู้อบเด็กเทคโนโลยีขั้นสูง  มอนิเตอร์ และ Syringe Pumps แล้ว ยังสนับสนุนการอบรม 3 โปรแกรม กล่าวคือ อบรมแพทย์และพยาบาลเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ อบรมหญิงตั้งครรภ์และญาติในการดูแลสุขภาพอนามัยระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนดและลดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง/หลังคลอด
#PeopleOfAction
#Rotary D3330
#opensopportunities