ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกและเลขาร่วมสัมมนามูลนิธิที่ประจวบสามอ่าว (View:2641)

วันที่โพส 10/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ภาค 3330 ได้จัดสัมมนาประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี งานนี้ผู้ว่าการภาคธีระนันท์ วงศ์หล่อ ใจดีทำเสื้อแจกให้นายก ส่วนผชภ.มีหน่อยจัยไม่ได้รับแจก ส่วนอีกวันอบรม my rotary มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ชีวิต (สร.)