ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2558 ปีบริหาร 2558-2559 (View:3982)

วันที่โพส 09/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีลัดหลวงนำโดยท่านนายกพงษ์พิเชษฐ  สุคันธัง นำสมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร  เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2558 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา  3 ท่าน  ดังนี้

1.ผชภ.จิรวัฒน์  นารายพิทักษ์  ประธานโครงการมูลนิธิโรตารี

2.นย.พงษ์พิเชษฐ์  สุคันธัง  นายกสโมสร

3.อน.ประทีป  เรือนทอง  ประธานโครงการฝึกอบรม(Club Trainer)