ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัส (View:4065)

วันที่โพส 15/03/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ได้ ตั้งตู้รับบริจาคโปลิโอ ตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปีโรตารี 2562-2563 สโมสรส่งเงินเข้ากองทุนโปลิโอพลัส โรตารีสากล 1,500 เหรียญสหรัฐเงินส่งโปลิโอ สร.มณีกาญจน์