ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดโครงการ District Grant “การป้องกันโรคและพัฒนาอาชีพจากขยะรีไซเคิล” (View:3450)

วันที่โพส 17/02/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 25 มกราคม  2563  เวลา 13.30 น.  ช่างจาก บริษัท  เคอร์เรนท์  เอ็นเนอร์จี  ได้นำเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกมาติดตั้งที่   วัดท้ายเมือง  อ. เมือง  จ. ราชบุรี   โดยมีเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง  และ  ผวนด. ละออ  คอยดูแลการติดตั้ง

วันที่ 26 มกราคม  2563    เวลา  13.00 น.  ผวนด. ละออ  นย. นวลละออ  รทร. เสาวณิต รทร. สมศรี  รทร. พักตร์วิภา  รทร. สมบัติ  รทร. กัญญา  และ รทร. เจนจิรา   ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนเตรียมงาน  จัดทำโครงการ District  Grant  “การป้องกันโรคและพัฒนาอาชีพจากขยะรีไซเคิล” 

วันที่ 29 มกราคม 2563  ช่วงเวลา 8.30 – 14.00 น.  สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี  จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ District Grant  “การป้องกันโรคและพัฒนาอาชีพจากขยะรีไซเคิล”  ณ. วัดท้ายเมือง      อ. เมือง  จ. ราชบุรี  หลังจากเสร็จพิธีการ  มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากขยะ  และมีการสาธิตการใช้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก  ระบบ Pyrolysis  ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ได้แก่  เทศบาลตำบลหลักเมือง  วัดท้ายเมือง  ชุมชนโรตารีวัดท้ายเมือง  ชุมชนโรตารีวัดนาหนอง  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเมือง  คณะครูและอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทศบาล 5 สโมสรโรตารีต่างสโมสร  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี  บริษัทเคอร์เรนท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  และสมาชิกสโมสรโรตารีพลอยราชบุ