ข่าวประชาสัมพันธ์


โรทาแรคท์นำความรู้สู่ชุมชน (View:5197)

วันที่โพส 10/02/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 : สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย อน.สมทรง เกษตรผลจำรูญ พร้อมคณะ ร่วมกับสโมสรโรทาแรค์ชุมชนสุพรรณิการ์ โดย นายกชมพูนุช  รุ่งสว่าง และสมาชิกทำกิจกรรม โรทาแรคท์นำความรู้สู่ชมชน ณ โรงเรียนวัดเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำสื่อ อุปกรณ์การเรียน สิ่งของไปมอบให้ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ จัดเป็นฐาน 3 ฐาน คือ ฐานคณิตคิดสนุก ฐานภาษาพาเพลิน และฐานอนามัยใส่ใจสุขภาพ ท่วมกลางบรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินปรับปรุงบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ ในโรงเรียนต่อไป