ข่าวประชาสัมพันธ์


โรทาแรคท์เตอร์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา (View:3317)

วันที่โพส 10/01/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เมื่อ 22/กย./62  โรทาแรคท์เตอร์ สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ,นักศึกษาแผนกช่างยนต์ รวม 80 คน ,อจ.ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมด้วย นย.สร.ทุ่งคา และสมาชิก ร่วมทำกิจกรรมบำเพญประโยชน์จิตอาสา ทำความสะอาด อ๊าม เจ่ง อ๋อง ภูเก็ต (ทางเข้าซอยตรงข้ามรพ.วชิระภูเก็ต)