ข่าวประชาสัมพันธ์


มิตรภาพโรตารี (View:4438)

วันที่โพส 07/01/2020

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่  2  มกราคม 2563  สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประชุมกรรมการสัญจร  ที่บ้านประธานฝ่ายสมาชิกภาพ รทร.ประภาลักษณ์   จงสมจิตต์ และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมา ทางสโมสรมอบของขวัญและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล จาก ผชภ.ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ และ รทร.ประภาลักษณ์  จงสมจิตต์ ณ.บ้านจงสมจิตต์ ตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี