ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสัญจร วันครอบครัวและมิตรภาพวันเกิด ครั้งที่ 3 (View:3731)

วันที่โพส 13/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


31.10.2019 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์
นำโดยนายกพิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์
พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมสัญจร
วันครอบครัวและมิตรภาพวันเกิด

การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2562-2563 กลุ่มที่ 1 ณ คีรีมันตรา ธีม Black & White

 1. นยก.นลินภัสร์ พงษ์วิทยภานุ
 2. รทร.ชุติกาญจน์ บุญทอง
 3. รทร.จิราพร ศุภพิพัฒนาทร
 4. รทร.วรรณพร จงเจริญ
 5. รทร.นิพร พฤกษาไพศาลศิลป์
 6. รทร.จินดาวรรณ พรหมศิริพัฒน์
 7. รทร.รวมพร พงษ์วิทยภานุ
 8. อน.ศิริพรรณ มาประดิษฐ์กุล
 9. นยล.พัชรา จันทร์ผึ้งสุข
 10. รทร.ณัฐสินี กนกวรกาญจน์
 11. รทร.เกษวี ศิริชุมแสง