ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูงานเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ ที่กสิกรรมธรรมชาติ จ. กาญจนบุรี (View:4264)

วันที่โพส 10/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่  29  ตุลาคม  2562   นย. นวลละออ   อน. ละออ  รทร. สมบัติ  และหลวงพ่อวัดท้ายเมือง  ได้ไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ  และการนำขยะจากขวดพลาสติก  ยางรถยนต์ และอื่นๆ  มา Recycle  เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง  เช่น ดีเซล  เบนซิน  ที่กสิกรรมธรรมชาติ  จ. กาญจนบุรี  เพื่อนำความรู้มาเขียนโครงการ District Grant ซึ่งจะดำเนินโครงการนี้ที่วัดท้ายเมืองต่อไป