ข่าวประชาสัมพันธ์


อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ และ นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ มาเยี่ยมน้องนักเรียนแลกเปลี่ยน (View:4458)

วันที่โพส 10/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 2 ตุลาคม  2562   เวลา 15.00 น.  อผภ. จุฑาทิพย์  ธรรมศิริพงษ์  และ นยก. เบญจวรรณ  ธรรมศิริพงษ์  ได้มาเยี่ยมน้อง Kaya  นักเรียนแลกเปลี่ยน  ที่บ้าน Host หลังที่ 1  โดยมี อน. ละออ  จินดา  และผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ครอบครัว มาต้อนรับ