ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนแลกเปลี่ยน (YE) ของ สร. พลอยราชบุรี ไปทัศนศึกษาจังหวัดทางภาคใต้ (View:2167)

วันที่โพส 10/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 10 ตุลาคม  2562  เวลา 21.00 น.  น้อง Kaya  นักเรียนแลกเปลี่ยน (YE)  ของ สร. พลอยราชบุรี  คอยขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟราชบุรี  เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา  จังหวัดทางภาคใต้  ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนของทุกสโมสรในภาค 3330  โดยทางภาค 3330 เป็นผู้จัดดำเนินการ

วันที่ 15 ตุลาคม  2562  เวลา 4.18 น.  น้อง Kaya  นักเรียนแลกเปลี่ยนของ สร. พลอย  เดินทางกลับจากทัศนศึกษา ภาคใต้  โดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟราชบุรี  เวลา 4.18 น.  โดยครอบครัวอุปถัมภ์ไปรับที่สถานี