ข่าวประชาสัมพันธ์


สำรวจความต้องการโครงการโกลบ้อลแกร้นปี 2563-2564 ของสโมสรในจังหวัดกระบี่ (View:4182)

วันที่โพส 17/10/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.โรตารี 3 สโมสรในจังหวัดกระบี่ ได้แก่
-สโมสรโรตารีกระบี่นำโดยนายกรัฐกร แก้วกาญจน์วัฒนา
-สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่นำโดยนายกฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์
-สโมสรโรตารีอ่าวลึกนำโดยนายกกันต์ณภัทร ชูเดชา 
ออกสำรวจหาความต้องการที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อทำโครงการ Global Grant ปีบริหาร 2563-2564
นำเสนอความต้องการที่ขาดแคลน โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม นพ.ธีรเดช ชนะกุล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พบว่า
1 . ขาดเครื่องมือช่วยชีวิต(ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) 2 เครื่องๆละ 110,000บาทในห้องฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยใน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกใช้บริการถึง 200 คน/วัน
2 . เครื่องควบคุมการให้สารน้ำและยา ทางหลอดเลือด ขาดแคลน 4 เครื่องๆละ 60,000 บาท
3 . เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ขาด 5 เครื่องๆละ 30,000 บาท
4 . เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เพื่อกู้ชีวิตผู้ป่วย ขาด 1 เครื่องๆละ 290,000 บาท
สโมสรโรตารีเห็นความต้องการว่ามีความขาดแคลน ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เกิดภาวะวิกฤติจริง จึงร่วมวางแผนในการทำโครงการโดยหาทุนในชุมชน/ทุนจากคู่มิตรต่างชาติ และทุนจากโรตารีสากล เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่อไป เมื่อมีความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือความขาดแคลนเร่งด่วน ทางสโมสรโรตารีจะมารายงานความคืบหน้าต่อไปค่ะ