ข่าวประชาสัมพันธ์


โรทาแรคท์ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (View:3776)

วันที่โพส 14/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


เสาร์ที่ 1 กันยายน 2562 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสุพรรณิการ์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ พร้อมกับ นย.นงลักษณ์ ศุภโสภณ และสมาชิก นักเรียนจิตอาสา ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสงวนหญิง จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจผู้สูงวัย โดยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดที่พัก ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จังหวัดสุพรรณบุรี