ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลกระบี่ (View:4260)

วันที่โพส 14/09/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14.00น.
ณ โรงพยาบาลกระบี่ สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ได้แก่
-สโมสรโรตารีกระบี่นำโดย นายกรัฐกร แก้วกาญจน์วัฒนา
-สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่นำโดย นายกฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์
-สโมสรโรตารีอ่าวลึกนำโดย นายกกันต์ณภัทร ชูเดชา 
ได้บริจาคเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบเดี่ยว จำนวน 2 เครื่อง  มูลค่า 8,260 บาท ซึ่งได้งบประมาณที่เหลือจากโครงการร่วมคู่มิตรเกาหลี และญี่ปุ่น ให้กับแผนกแม่และเด็ก รพ.กระบี่ โดยมีกุมารแพทย์ นพ.ธีระศักดิ์ และกลุ่มงานพยาบาลแม่และเด็กเป็นผู้รับมอบ

#PeopleOfAction
#RotaryDistrict3330