ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมบุคลิกภาพ 3 สโมสรในจังหวัดกระบี่ (View:4666)

วันที่โพส 10/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-19.00น.ณ ห้องประชุมจันทน์ผา บ้านนายกก่อตั้งโอวาท+เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์  อ.เมือง จ.กระบี่
สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสรได้แก่
-สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่นำโดยนายกฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์
-สโมสรโรตารีกระบี่นำโดยนายกรัฐกร แก้วกาญจน์วัฒนา
-สโมสรโรตารีอ่าวลึกนำโดยนายกกันต์ณภัทร ชูเดชา 
ได้ร่วมจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับสมาชิกและครอบครัวโรตารี พร้อมสโมสรอินเทอร์แร็คโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 43 ท่าน โดยเชิญ อ.ยุพดี จุนทะเกาศลย์ มาให้ความรู้ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
#peopleofaction #RotaryD3330