ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลัษณ์สาธารณะ อบรมผู้ฝึกอบรม (View:3964)

วันที่โพส 06/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ในวันที่3 สค.62 สโมสรโรตารีหัวหินสมาชิกได้เข้าร่วมงานมูลนิธฺโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ ผู้ฝึกอบรม ณ รร.ไมด้า จ.นครปฐมนำโดย นายกชญาณิศา รักษาเวียง และสมาชิก จำนวน 6 ท่าน