ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิ/ภาพลักษณ์สาธารณะ/ผู้ฝึกอบรมภาค (View:4534)

วันที่โพส 03/08/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม สโมสรโรตารี 3 สโมสรในจังหวัดกระบี่ ได้แก่
-สโมสรโรตารีกระบี่นำโดยนายกรัฐกร แก้วกาญจน์วัฒนา
-สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่นำโดยนายกฐณผการจ เตี่ยวประดิษฐ์
-สโมสรโรตารีอ่าวลึกนำโดยนายกกันต์ณภัทร ชูเดชา 
ได้นำคณะกรรมการชุดใหม่ปี 2562-2563 เข้าอบรมสัมมนาเพื่อนำความรู้มาเพิ่มศักยภาพในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในวงกว้างและยั่งยืนต่อไป
#peopleofaction #RotaryD3330