ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค 3330 โรตารีสากล พื้นที่ 10 (View:6535)

วันที่โพส 16/03/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันนี้เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-14.00 น.ภาค3330 โรตารีสากล โดย อผภ.นพ.สงวน คุณาพร ประธานฝ่ายพัฒนาสมาชิกภาพภาค พร้อม อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์/ ผวนด.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ / อน.เปล่งแสง ชยันต์เกียรติ / อน.เทมส์ ไกรทัศน์ได้จัดอบรมเล่าเรื่องราวของโรตารี ให้กับสมาชิกของโรตารี 3 สโมสรในจังหวัดกระบี่ และสมาชิกมุ่งหวัง ณ ห้องประชุมบ้านนายกก่อตั้งโอวาท-เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ อ.เมือง จ.กระบี่