ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบกระเช้าเยี่ยม นายกรสวรรณ จงไมตรีพร (View:3708)

วันที่โพส 21/12/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สมาชิกสโมสร มอบกระเช้าเยี่ยม นายกรสวรรณ จงไมตรีพร เนื่องจากการผ่าตัดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 อย่างพร้อมเพียงกันในการประชุม Club Assembly ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพีลูส