ข่าวประชาสัมพันธ์


สมาชิกร่วมงาน อุปสมบท บุตรชาย รทร ธัญลักษณ์ กนกเสริมทรัพย์ (View:4183)

วันที่โพส 06/12/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สมาชิกสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมงาน อุปสมบท นายญาณณวัฒน์ กนกเสริมทรัพย์ บุตรชาย รทร ธัญลักษณ์ กนกเสริมทรัพย์ ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) วันที่ 5 ธันวาคม 2561