ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม Ryla2018 ของนักเรียนInteract (View:4482)

วันที่โพส 15/11/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่และสโมสรโรตารีกระบี่ นำโดย นย.ณัฐริกา นุรักษ์และ นย.นิรันทร์ เดชธราดล พร้อมสมาชิกทั้ง 2 สโมสร โด้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับ สโมสรอินเทอร์แร็คโรงเรียนอำมาตย์พาณิชย์นุกูล เพื่อติดตามประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม Ryra นักเรียนอินเทอร์แร็ค มีความประทับใจ สนุกสนาน ได้ฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้ประวัติ วัฒนธรรมไทยจากการทัศนศึกษาภายในเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และ สำคัญที่สุดได้มิตรภาพ พบเพื่อนใหม่ และมีความปรารถนาที่จะไปซำ้อีกในปีถัดไป